Technológiou rezania laserom na laserovom stroji dodávame laserové vypalky do rozmeru 2000×6000.

Na rezanie používame  laserový stroj Laser mikrostep 2000×6000–4Kw.

  • Režeme oceľové plechy do hrúbky 20mm
  • Antikorové plechy do hrúbky 15mm
  • Hliníkové plechy do hrúbky 12mm

Dodávame presné výpalky z oceľového, hliníkového a antikorového plechu.

Ako funguje rezanie laserom?

Technológia rezania laserom spočíva v tepelnom rezacom procese, v ktorom je energia svetelného lúča lasera využitá na dosiahnutie vysokej rýchlosti a presnosti rezania. Pri rezaní materiálov pomocou laserového lúča sa teda využíva vysoká koncentrácia energie laserového lúča.

Vďaka vysokej koherencii a monochromatickosti je možné v laserovom lúči sústrediť veľkú energiu na malej ploche, čo je základ použitia na rezanie a vŕtanie materiálov. Napríklad kónické otvory pre ventily motorov sa dajú dnes najekonomickejšie vyrobiť laserom.

Povrch rezu laserom je veľmi kvalitný a presný, rezací proces je vysoko účinný a presný – riadi sa počítačom. Laser je preto vhodný na delenie materiálov do hrúbky 10 – 20 mm, hlavne na oceľové zliatiny, mäkkú oceľ, hliník a jeho zliatiny.

Čo je to laser?

Laser je zdroj monochromatického koherentného svetla, ktorý vzniká umiestnením zosilňovača svetla do optického rezonátora naladeného na príslušnú vlnovú dĺžku. Laser je teda zariadenie, ktoré slúži ako zosilňovač elektromagnetického žiarenia. Toto žiarenie môže, ale aj nemusí mať frekvenciu viditeľného svetla.

Laserové svetlo je najjasnejšie známe svetlo, dokonca ešte jasnejšie než slnečné. V laseroch vzniká tenký zväzok lúčov s takou intenzitou, že je schopný prepáliť dieru v oceli. Je taký priamy a úzky, že sa môže presne nasmerovať na zrkadlo umiestnené na Mesiaci, teda vo vzdialenosti 384 401 kilometrov a taký priamy, že sa hodí na rozmanité presné merania oveľa väčšmi než akékoľvek iné pravítko.Okrem toho je takéto svetlo koherentné, čo znamená, že obsahuje len úplne rovnaké vlnové dĺžky (rovnakú farbu), a navyše vlny sú dokonale časovo zosúladené. 

Druhy laserov

Podľa povahy prostredia, druhu použitého aktívneho média poznáme lasery pevnolátkové, kvapalinové, plynové, lasery využívajúce zväzky nabitých častíc – plazmové a polovodičové. V priemysle sa používajú napríklad rubínový laser, YAG (yttriovo-alumíniový granát) či takzvaný vláknový, kde aktívne médium tvorí optické vlákno. Z plynových laserov sa používa najmä CO2,  rozšírené aj polovodičové lasery (diódové). Lasery sa delia aj podľa časového režimu na kontinuálne a impulzné, ktoré emitujú žiarenie v zábleskoch trvajúcich niekedy len jednu stomilióntinu sekundy. Lúč sa od zdroja k pracovnej hlave spravidla vedie optickými vláknami.