Metalizovanie vykonávame z dôvodov ochrany ocele pred koróziou, šetrenia výrobných prostriedkov pred predčasným opotrebením, skrátenia mŕtvych časov spôsobených odstavením výroby ale predovšetkým z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov vynaložených na ochranu a údržbu.

Metalizácia (šopovanie) je žiarové nanášanie – striekanie roztaveného zinku, hliníka alebo iných kovov. 
Technológia metalizácie nie je určená len k ošetrovaniu skorodovaných povrchov materiálov a výrobkov, ale je vhodná i k renovácii strojových dielov a súčiastok. Pri renovácii sa vyrovnáva, alebo doplňuje exponovaná časť súčiastky o úbytok spôsobený deformáciou – najmä trením rotačných plôch.


Metalizovaná vrstva sa vyznačuje trvanlivosťou, povrchovou tvrdosťou, účinnou odolnosťou voči chemickým a povetrnostným vplyvom, farebnosťou, zvláštnym vzhľadom (porézna vrstva), odolnosťou voči účinkom vysokých teplôt a elektrickou vodivosťou