Firma Ján Macoško – METAKOV je na Slovenskom strojárskom trhu od roku 1996 a za tento čas zrealizovala množstvo projektov, ktoré prispeli k zlepšovaniu technických postupov pri každodennom poskytovaní služieb a výrobe výrobkov pre zákazníkov.

V začiatkoch sa firma zaoberala iba pieskovaním, metalizáciou a povrchovými úpravami kovových povrchov, avšak napredovanie firmy a snaha o rozšírenie ponúkaných služieb a výrobkov prispela k obstaraniu technického vybavenia firmy a to stroje ako napríklad ohraňovací lis, nožnice 3m, laser 4kW, plazma a kyslíkové rezanie. Napredovanie firmy neskončilo iba pri obstaraní uvedených strojov, ale týka sa aj zamestnancov, ktorí absolvovali odborné zaškolenia potrebné k obsluhe týchto strojov. Len takto zaškolení zamestnanci sú schopní vyrábať kvalitné výrobky.

Firma Metakov poskytuje svoje služby nielen zákazníkom na území Slovenskej republiky, ale aj v krajinách v rámci Európskej únie a mimo nej. Medzi hlavné priority pri poskytovaní služieb patrí zrozumiteľná komunikácia so zákazníkom a na základe jeho požiadaviek rýchle a presné vypracovanie cenových ponúk, tiež v nadväznosti na to aj rýchla realizácia a kvalita výrobkov.

V súčasnosti je hlavným predmetom podnikania firmy nasledovné:

  • Povrchová úprava Zn, Al, Cu
  • Otryskávanie oceľových konštrukcii
  • Pieskovanie
  • Pieskovanie všetkých rozmerov aj nadrozmerných konštrukcii, pieskovanie poskytujeme aj u zákazníka mobilnými zariadeniami
  • Povrchovú úpravu vysokotlakýmy zariadeniami Graco, Storch, Kremlin, Wagner
  • Špeciálne a protipožiarne nátery
  • Metalizácia – šopovanie
  • Výroba zváraných oceľových konštrukcii
  • Výpalky na plazmovom, kyslíkovom a laserovom stroji