MET – KOV s.r.o

Priemyselná 430
Ladomerská Vieska
965 01

IČO: 48 230 774

Email: metkov@met-kov.sk

KONATEĽ SPOLOČNOSTI
centrálny kontakt

Peter Kruml
MET – KOV s.r.o

Práca: +421 45 672 2245
Mobil: 0903 583 398
Email: peter@met-kov.sk

KONATEĽ SPOLOČNOSTI

Ján Macoško
MET-KOV s.r.o
Mobil: 0903 805 201
Email: macosko@met-kov.sk
Priemyselná 430
Ladomerská Vieska
965 01
www.met-kov.sk

FAKTURÁCIA, ÚHRADY

Mgr.Lucia Beňová
MET-KOV s.r.o
Práca: +421 45 672 2245
E-mail: ekonom@met-kov.sk
Priemyselná 430
Ladomerská Vieska
965 01
www.met-kov.sk

SKLAD, ZÁSOBOVANIE

Ing.Silvia Vangerová
MET-KOV s.r.o
Práca: +421 45 672 2245
E-mail: silvia@met-kov.sk
Priemyselná 430
Ladomerská Vieska
965 01
www.met-kov.sk

VEDÚCA VÝROBY

Petronela Sedliaková
MET-KOV s.r.o
Mobil: 0903 561 660
E-mail: vypalky@met-kov.sk
Priemyselná 430
Ladomerská Vieska
965 01
www.met-kov.sk

NÁKUP A PREDAJ HUTNÉHO MATERIÁLU

Marcela Frimlová
MET-KOV s.r.o
Mobil: 0911 098 899
E-mail: predaj@met-kov.sk
Priemyselná 430
Ladomerská Vieska
965 01
www.met-kov.sk

PRÁŠKOVÁ LAKOVŇA

Patrik Španko
MET-KOV s.r.o
Mobil: 0903 988 469
E-mail: lakovna@met-kov.sk
SNP 121
Žiar nad Hronom
96501
www.met-kov.sk

KONŠTRUKTÉR

Ing.Roman Kamody
MET-KOV s.r.o
E-mail: kamody@met-kov.sk
Priemyselná 430
Ladomerská Vieska
965 01
www.met-kov.sk

KONŠTRUKTÉR

Ing.Milada Barátová
MET-KOV s.r.o
E-mail: baratova@met-kov.sk
Priemyselná 430
Ladomerská Vieska
965 01
www.met-kov.sk

VEDÚCI PREVÁDZKY – vodný lúč

Ivan Námešný
MET-KOV s.r.o
Mobil: 0903 988 476
E-mail: vodnyluc@met-kov.sk
SNP 121
Žiar nad Hronom
96501
www.met-kov.sk